Вирушай до Польщі в Варшавський зоопаркВирушай до Польщі в Варшавський зоопарк.

Приходьте до Парку щасливих тварин «ХІІ місяців» з 1 листопада 2020 року по 9 березня 2021 року. Заповнюйте уважно анкету, яку Вам любязно нададуть працівники каси та отримайте нагоду виграти подорож на двох до Польщі в зоопарк Варшава від Парку «ХІІ Місяців» 

У розіграші беруть участь відвідувачі, які оплатили вхід до Парку і заповнили анкету (незалежно від віку, за маленьких заповнюють дорослі) і опустили заповнені анкети у спеціальну скриню, яка розташована в сувенірному магазині "Дівчинка та Вовк".

Розіграш поїздки відбудеться 14 березня 2021 року. Поїздка гарантовано відбудеться в 2021 році.Вирушай до Польщі в Варшавський зоопарк.

Варшавський Зоопарк заснований в 1928 році, розташований неподалік від Старого міста, є улюбленим місцем відпочинку жителів польської столиці.

На березі Вісли, в самому центрі міста, 40 гектарів зеленого парку вміщають в себе просторі вольєри для 5 тисяч звірів. Є тварини та птахи, які живуть у Польщі (видри, бурі ведмеді, лелеки...), а також, екзотичні тварини - африканські слони, жирафи Ротшильда, індійські носороги, мурахоїди, гепарди, газелі, гібони, безліч видів птахів, рептилій і тропічних риб. У Варшавському зоопарку знаходиться єдиний в Польщі Зал вільних польотів. В оточенні гарної зелені можна спостерігати політ над Вашими головами барвистих азійських птахів, слухати їх прекрасний спів і шум водоспаду.
Офіційні правила Акції 

під умовною назвою

«Вирушай до зоопарків світу разом з Парком щасливих тварин»

(надалі – «Офіційні правила акції» або «Правила»).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Спонсором Акції «Вирушай до зоопарків світу разом з Парком щасливих тварин» (далі — «Акція»)  є громадянин України Пінчук Михайло Олександрович, ідентифікаційний код: 2644811236, зареєстрований за адресою: 03148, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 1, кв. 91 (далі - «Спонсор»).

1.2. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗООПАРК «12 МІСЯЦІВ», що знаходиться за адресою: вул. Вербова, 79, с. Демидів, Вишгородський район, Київська область, 07335, код ЄДРПОУ: 39779814 (далі — «Організатор»).

1.3. Акція проводиться у період з «10» годин «00» хвилин «01» листопада 2020 року до «19» години «00» хвилин «09» березня 2021 року включно, (надалі – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»). Акція проводиться у Парку «ХІІ Місяців» за адресою вул. Вербова, 79, с. Демидів, Вишгородський район, Київська область, 07335 (далі - Місце проведення Акції). Подарунком Акції – є Поїздка на двох осіб до м. Варшава в Польщі (в Варшавський зоопарк/Ogród Zoologiczny w Warszawie).

1.4. З Правилами Акції можна ознайомитись в мережі Інтернет за адресою: www.12.org.ua

 1.5. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Подарунок Акції не формується з внесків Учасників Акції. Ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.

2.1. Учасниками Акції можуть стати фізичні особи, які протягом Строку проведення Акції відвідали Парк «ХІІ Місяців» (Зоопарк «12 Місяців») та коректно виконали дії, передбачені розділом 3 цих Правил (надалі – «Учасники Акції», або «Учасники»). При цьому кожен Учасник Акції може брати участь в Акції необмежену кількість разів.

Неповнолітні та малолітні особи мають право брати участь в Акції тільки за згоди своїх законних повнолітніх представників, відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

- працівники Організатора Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба);

- недієздатні та обмежено дієздатні фізичні особи;

- особи, які мають непогашену та/або не зняту судимість;

- особи, які мають заборону на виїзд закордон;

- особи, які відповідно до чинного законодавства, нормативно-правових актів тощо не мають право виїжджати закордон;

- особи, які відповідно до чинного законодавства, нормативно-правових актів тощо не мають право на отримання Подарунку Акції.

2.3. Організатор Акції не зобов’язаний: перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції та перевіряти дотримання п.2.2. цих Правил.

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, можуть оброблятися з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання їх Організатором.

2.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.8. Заповнення Учасником всіх даних Анкети та опущення її в скриньку для Анкет свідчить про участь такого Учасника в Акції та його згоду з умовами даних Правил, а також про згоду на обробку персональних даних такого Учасника Акції.

2.9. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Подарунку Акції.

2.10. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії та будь-які умови даних Правил.

2.11. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3.  УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.

3.1. Для участі в Акції необхідно:

- протягом періоду проведення Акції відвідати Парк «ХІІ Місяців» (Зоопарк «12 Місяців»), який знаходиться за адресою: вул. Вербова, 79, с. Демидів, Вишгородський район, Київська область, 07335  та  заповнити Анкету Учасника Акції і опустити її у відповідну скриньку для Анкет.

3.2. Під відвідуванням Парку «ХІІ Місяців» (Зоопарку «12 Місяців») розуміється придбання та/або набуття вхідного документу, який дає право на відвідування Парку «ХІІ Місяців» (Зоопарку «12 Місяців») та використання його шляхом вручення уповноваженій особі для входу до Парку «ХІІ Місяців» (Зоопарку «12 Місяців»).

3.3. Учасник Акції, що бажає прийняти участь в Акції та розіграші Подарунку, повинен заповнити Анкету Учасника Акції, яку він може отримати у касі Парку «ХІІ Місяців» (Зоопарку «12 Місяців») (вул. Вербова, 79, с. Демидів, Вишгородський район, Київська область, 07335), протягом строку дії Акції,  та вкинути таку Анкету в скриньку для Анкет, розміщену в місці проведення Акції, під час відвідування Парку «ХІІ Місяців» (Зоопарку «12 Місяців»). Така заповнена Анкета прийме участь у розіграші Подарунку Акції.

3.4. Факт наявності Анкети у скриньці для Анкет підтверджує згоду Учасника з умовами цих Правил.

3.5. Учасники Акції можуть відвідувати Парк «ХІІ Місяців» (Зоопарк «12 Місяців») необмежену кількість разів та брати участь в Акції під час кожного відвідування.

3.6. У випадку, якщо Організатор запідозрить Учасника в шахрайських діях, Організатор має право не допускати Анкету такого Учасника до участі в Акції в односторонньому порядку.

3.7. Незнання Офіційних правил Акції не звільняє Учасників від відповідальності за їх невиконання.

4. ПОДАРУНОК АКЦІЇ.

4.1. Подарунком Акції – є Поїздка на двох осіб до м. Варшава в Польщі (в Варшавський зоопарк/Ogród Zoologiczny w Warszawie) в будь-який період часу в 2021 (у випадку обмежень встановлених на законодавчому рівні в 2022 році), на розсуд Спонсора.  До складу Подарунку Акції входять авіаквитки в обидва напрямки (аеропорт України - аеропорт Польщі - аеропорт України), проживання - протягом 2 ночей в готелі (4 або 5 – ти зірковому готелі), в обраному Спонсором номері. Також, Спонсор дарує Переможцю Акції грошовий подарунок у розмірі гривневого еквіваленту 200 євро, для придбання Переможцем квитків в Варшавський зоопарк.

Детальна характеристика Подарунку Акції  буде визначена Спонсором Акції на його власний розсуд.

КІЛЬКІСТЬ Подарунків Акції:  1 один

Всі витрати, пов’язані з подальшим використанням Подарунку Акції (отриманням/заміною паспорту для виїзду за кордон, оформленням та оплатою візи, трансфером тощо), такий Переможець Акції несе самостійно, в тому числі відносно другої особи, що його супроводжуватиме в поїздці.

4.2. Право на отримання Подарунку Акції набуває Учасник, згідно із умовами розділу 5 цих Правил.

4.3.  Оподаткування Подарунку Акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Відповідальність за якість товарів/послуг, що надаються в якості Подарунку Акції, несе їх виробник та/або компанія, що надає такі послуги.

 5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ АКЦІЇ.

5.1. Визначення Учасника, що набуває право на отримання Подарунку Акції (розіграш Подарунку) відбудеться 14 березня 2021 року о 12:00 год.

5.2. Розіграш Подарунку Акції відбувається шляхом витягування (вилучення) Анкети Учасника Акції зі скриньки для Анкет, наосліп.

5.3. Визначення Учасника, що набуває право на отримання Подарунку Акції відбуватиметься в Місці проведення Акції.

5.4. Анкети, які були поміщені Учасниками Акції у скриньку для Анкет беруть участь в розіграші. Спонсор Акції, наосліп, витягуватиме зі скриньки для Анкет Анкету Учасника Акції, який стане Переможцем Акції та отримає право на отримання Подарунку Акції. Перед витягуванням Анкети  Спонсор оголошує, що Учасник Акції, Анкету якого витягнуть, стане Переможцем Акції. Після витягування Анкети Переможця Акції,  Спонсор витягує ще 1 (одну) Анкету Учасника Акції, який буде резервним Переможцем Акції, тобто таким, що здобуде право на отримання Подарунку Акції у випадку відмови та/чи неможливості отримання Подарунку Акції Переможцем Акції.  

5.5. Визначення Переможця Акції, фіксуватиметься в Місці проведення Акції, спеціально створеною комісією у складі не менше 3-х осіб. Членів комісії Організатор та/чи Спонсор обирають на власний розсуд.

5.6. Результати розіграшу Подарунку Акції будуть розміщені в Місці проведення Акції наступного дня після проведення розіграшу на спеціальному стенді та на сайті www.12.org.ua

5.7. Після визначення Переможця Акції, який здобув право на отримання Подарунку Акції, уповноважена Організатором/Спонсором особа, в присутності членів комісії, здійснює телефонний дзвінок за номером телефону, що вказаний в Анкеті Учасника Акції, який визначений Переможцем для повідомлення його про право отримання Подарунку Акції та для отримання згоди такого Учасника на отримання Подарунку.

5.8. Якщо Переможець Акції після 3-х спроб зв’язатися з ним по телефону не відповідає, про що фіксується в протоколі розіграшу комісії, вважається, що даний учасник Акції відмовився від Подарунку, а уповноважена Організатором/Спонсором особа, в присутності членів комісії, здійснює телефонний дзвінок за номером телефону, що вказаний в Анкеті Учасника Акції, який є резервним Переможцем Акції та вчиняє дії передбачені п.п.5.7, 5.8. даних Правил.   

5.9. Якщо Переможець Акції (резервний Переможець Акції), відповів на телефонний дзвінок та надав згоду на отримання Подарунку відповідно до цих Правил, то йому необхідно буде в телефонному режимі підтвердити наступну інформацію про себе, а саме:

1) П.І.Б.;

2) повну фактичну адресу проживання.

5.10. Переможець Акції, протягом 30 (тридцяти) робочих днів, повинен направити Організатору Акції на адресу електронної пошти: info@12.org.ua  копії (скан-копії) наступних документів:

- копію (скан-копію) першої, другої, десятої та одинадцятої (реєстрація) сторінок дійсного паспорту громадянина України, який засвідчує особу Учасника Акції.

- копію (скан-копію) облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли Учасник через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті).

- копію (скан-копію) паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Такий паспорт повинен бути дійсним щонайменше до 01.11.2021 р. (у випадку можливості придбання квитків на літак лише на 2022 рік, паспорт повинен бути дійсним до 01.11.2022 року)

Зазначені в цьому пункті документи надаються Переможцем Акції також і відносно другої особи, що супроводжуватиме в поїздці Переможця Акції.

У випадку ненадання Переможцем Акції документів, зазначених в цьому пункті або надання таких без дотримання вищеописаних вимог, буде вважатись, що  такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Подарунку. При цьому Спонсор вправі розпорядитися таким Подарунком на свій розсуд.

5.11. Вручення Подарунку здійснюється шляхом персонального вручення у Місці проведення Акції, у попередньо повідомлений Переможцю день та час або в інший спосіб, на розсуд Організатора/Спонсора.

5.12. На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів для вхідних дзвінків протягом всього дня проведення розіграшу та протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після нього.

5.13. Право на отримання Подарунку Акції не може бути передано Переможцем Акції третій особі. Учасник Акції, який здобув право на отримання Подарунку Акції, може отримати його виключно особисто, а у випадку якщо такий Учасник Акції неповнолітня особа, то за участі та погодженням законних представників (одного або декількох).

5.14. Учасник Акції, який здобув право на отримання Подарунку Акції, та надав Організатору Акції документи, передбачені п. 5.10. цих Правил, для отримання належного йому Подарунку повинен підписати документи, необхідні для вручення/отримання Подарунку (договори дарування, акти, тощо);

5.15. Отримання Подарунків Акції через представника забороняється.

5.16. Організатор/Спонсор має повне право відмовити в отриманні Подарунку Акції у випадку: ненадання Учасником Акції повної інформації; надання недостовірної інформації, ненадання чи несвоєчасне надання, або надання без дотримання викладених в Правилах умов Учасником Акції Організатору/Спонсору необхідних документів, передбачених даними Правилами і діючим законодавством України; у випадку недотримання Учасником Акції інших положень цих Правил та діючого законодавства України; а також при підозрі такого Учасника Акції у  шахрайських діях.

5.17. У разі неможливості вручення Подарунку Акції, з будь яких причин незалежних від волі Організатора/Спонсора, такий визнається незатребуваним. При цьому Подарунок Акції не може бути затребуваним Переможцем Акції (резервним Переможцем Акції) повторно. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Подарунку Акції не видається. 

 

 6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов Акції на сайті www.12.org.ua. протягом строку проведення Акції.

6.2. Додаткова інформація щодо Правил та умов Акції надається за телефоном гарячої лінії +38 096 770-41-59 протягом усього періоду проведення Акції.

6.3. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором/Спонсором Акції протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їхнього оприлюднення на сайті www.12.org.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, незалежно від дати участі в Акції – дати заповнення Анкети, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов.

7. ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Організатор/Спонсор Акції та їх уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо Подарунку Акції. Організатор/Спонсор Акції та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визначення прав на отримання Подарунку. Організатор/Спонсор  Акції та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.2. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу служб поштового зв’язку, в тому числі електронної пошти, за будь-які помилки співробітників кур’єрської  та/або співробітників будь-яких інших підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором, чи вручення Подарунків в рамках проведення Акції, внаслідок яких поштові відправлення Учасників Акції (в тому числі, це стосується електронної пошти) не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені, або внаслідок яких Учасники Акції не отримали Подарунки Акції.

7.3. Організатор/Спонсор Акції не несуть відповідальності за неможливість отримати Подарунок Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора/Спонсора. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

8. ІНШІ УМОВИ.

8.1. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників Акції та електронні адреси, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників Акції. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції дає згоду на отримання повідомлень, новин та інших інформаційних повідомлень від Організатора Акції у майбутньому.

8.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції.

8.3. Організатор не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

8.4. Організатор/Спонсор не несе відповідальності за використання Подарунку Акції після його одержання Учасником Акції.

8.5. Організатор/Спонсор не вступає у суперечки між Учасниками Акції відносно визначення претендентів на отримання Подарунку Акції та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Подарунок Акції.  

8.6. Організатор/Спонсор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.

8.7. Організатор/Спонсор Акції залишають за собою право призупиняти видачу або відмовляти у видачі Подарунку Акції Учасникам Акції у випадку, якщо такий Учасник Акції порушив положення даних Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.8. Учасники Акції, що здобули право на отримання Подарунку Акції, не можуть передавати своє право отримати Подарунок Акції третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

8.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якої іншої причини, неконтрольованої Організатором/Спонсором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор/Спонсор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які результати Акції.

8.10. У випадку, якщо у споживача,  в період проведення Акції виникли питання будь-якого характеру він, обов’язково,  повинен звернутися з таким питанням за телефоном гарячої лінії, але виключно в період проведення Акції. Якщо, споживач не звернувся з відповідними питанням в період проведення Акції, Організатор не несе відповідальність за не вирішення  даних скарг, споживач, в такому випадку, позбавляється права на будь-які претензії  до Організатора.

8.11. Організатор/Спонсор не несуть відповідальність за подальше використання Подарунку Акції після їх одержання та за неможливість скористатись  ними  з будь-яких причин.

8.12. Організатор/Спонсор не несуть відповідальності за не ознайомлення  Учасників з даними Правилами.

8.13. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

Ще більше цікавого

x

Дорогі друзі,

Міцного здоров'я Вам та Вашим близьким!

На превеликий жаль, наш зоопарк опинився в стані близькому до трагічного, у зв'язку з війною.
Ми втратили всі джерела для існування, але ми не можемо урізати наші витрати нижче певного рівня, оскільки несемо відповідальність за те, щоб тварини були нагодовані та зігріті - зобов'язані підтримувати життя в нашому дітищі, мусимо вжити необхідних заходів та підготувати Парк до важкої зими.

Тут Ви побачите відео-звернення,де я звертаюсь до Вас як Директор Благодійного Фонду Парку XII Місяців з новинами про наш Парк та проханням про допомогу. Будь ласка послухайте, можливо, Ви зможете нам чимось допомогти. Це можна зробити через кнопку "Допомогти".

Або переказом коштів на рахунок нашого Фонду:

Картковий рахунок (Приват банк), номер картки 5169 3324 0784 1611 (тільки для переказів з інших карток Приват банку)

Реквізити для банківського переказу:
БО"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРЯТУНКУ ТВАРИН ПАРКУ "ХІІ МІСЯЦІВ"
Код ЄДРПОУ: 43580570
IBAN: UA073005280000026006455080336
грн (uah)
Банк одержувача: АТ «ОТП БАНК»
Призначення платежу: Благодійний внесок на статутну діяльність

Our Paypal: 1@12.org.ua or our Banking info:
CHARITABLE ORGANIZATION "XII MONTHS PARK" ANIMALS' RESCUE CHARITABLE FUND"
Сode: 43580570
Account IBAN #: UA073005280000026006455080336
eur usd
Beneficiary’s bank: OTP BANK JSC
43 Zhylyanska Str., Kyiv, 01033
SWIFT code: OTPVUAUK
Payment purpose: Charity donation

Щиро вдячний,
Михайло Пінчук.
Власник Парку XII Місяців